Tăng điểm tín dụng của bạn chỉ trong 4 bước

Điểm tín dụng của bạn là một trong những thước đo quan trọng nhất về sức khỏe tài chính của bạn. Nó cho người cho vay biết nhanh cách bạn sử dụng tín dụng có trách nhiệm như thế nào. Điểm của bạn càng cao, bạn càng dễ dàng được chấp thuận cho các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng mới. Điểm tín dụng cao hơn cũng có thể mở ra cơ hội cho mức lãi suất thấp nhất hiện có khi bạn vay. Và đây là 4 bước nếu bạn muốn cải thiện điểm tín dụng của mình:

Thanh toán tất cả các hóa đơn của bạn đúng hạn
Trước hết, điều quan trọng là phải luôn thanh toán tất cả các hóa đơn của bạn đúng hạn vì thanh toán đúng hạn là một phần quan trọng tạo nên điểm tín dụng của bạn. Trên hết, nếu bạn chỉ bỏ lỡ một khoản thanh toán hàng tháng trên thẻ tín dụng hoặc bất kỳ khoản vay nào khác, khoản vay đó có thể được gửi đến báo cáo tài chính của bạn.

Nếu bạn đã quá hạn thanh toán, đừng nghĩ rằng đã quá muộn. Tập trung vào việc cập nhật những hóa đơn quá hạn. Bạn hãy gọi cho công ty cho vay hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn và làm việc với họ về kế hoạch thanh toán.

Trả hết nợ của bạn
Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để cải thiện tín dụng của mình là trả hết nợ. Bạn nên đặt mục tiêu có tỷ lệ sử dụng tín dụng từ 30% trở xuống - mặc dù điểm số của bạn có thể bị ảnh hưởng ngay cả trước khi bạn đạt đến mức đó. Đây là số tiền (hoặc tín dụng) bạn đang sử dụng dựa trên tín dụng hiện có của bạn. Phần trăm sử dụng của bạn càng thấp thì càng tốt. Điều này cho người cho vay biết rằng bạn phải chịu trách nhiệm và không sử dụng hết tất cả các thẻ tín dụng và khoản vay của mình.

Đừng đóng tài khoản thẻ tín dụng
Giữ cho tất cả các tài khoản thẻ tín dụng của bạn luôn mở trong khoảng thời gian có thể giúp bạn ghi điểm tín dụng vì nó làm tăng thêm độ dài của lịch sử tín dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu thẻ tín dụng có một khoản phí hàng năm mà bạn không thể thanh toán hoặc không đủ khả năng chi trả, bạn có thể cần phải đóng nó. Chỉ cần biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến điểm số của bạn, nhưng mức độ ảnh hưởng khác nhau, tùy thuộc vào tài khoản.

Hạn chế tín dụng mới
Mở một tài khoản tín dụng mới, cho dù là thẻ tín dụng hay khoản vay, có thể làm giảm điểm của bạn một chút vì chúng gây ra các câu hỏi khó về tín dụng trên báo cáo tín dụng của bạn. Các tài khoản mới cũng sẽ làm giảm độ tuổi tín dụng trung bình mà bạn có, vì vậy hãy luôn ghi nhớ điều này khi bạn mở một tài khoản mới.

Khi bạn đã nỗ lực cải thiện tín dụng của mình, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ những thói quen tốt này. Nếu bạn tiếp tục cải thiện tín dụng của mình, nó có thể tiếp tục phát triển.