Tại sao điểm tín dụng tốt lại quan trọng ngay cả khi bạn không có ý định đăng ký tín dụng?

Tín dụng tốt có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn theo những cách khác ngoài việc vay vốn. Đây là lý do tại sao tín dụng tốt lại có giá trị ngay cả khi bạn không có ý định đi vay.

Linh hoạt trong khủng hoảng cùng nhiều lựa chọn
Điểm tín dụng tốt có thể giúp bạn vay với chi phí hợp lý. Điều đó có thể giúp bạn mua hàng hóa và các nhu yếu phẩm khác ngay cả khi tiền trong tài khoản của bạn đang cạn kiệt.

Nếu bạn sử dụng các khoản đầu tư để giúp trả chi phí sinh hoạt, giống như nhiều người về hưu, khả năng tiếp cận tín dụng có thể giúp bạn vượt qua khủng hoảng khi thị trường đi xuống.

Tiết kiệm nhiều chi phí
Điểm tín dụng tốt có thể giúp bạn giảm chi phí như là bảo hiểm xe ô tô và nhà cửa.

Nếu bạn vay tiền, điểm tín dụng cao hơn có thể khiến bạn có lãi suất thấp hơn, và do đó, các khoản thanh toán thấp hơn. Và thẻ tín dụng hoàn tiền (thường chỉ dành cho những người có tín dụng tốt) có thể trả lại tiền cho bạn mà bạn không phải trả một khoản lãi suất nào nếu bạn thanh toán toàn bộ số dư mỗi tháng.

Cách để duy trì điểm tín dụng tốt
Bạn không cần phải mắc nợ để duy trì tín dụng tốt. Hai yếu tố lớn nhất trong điểm tín dụng của bạn, chiếm khoảng 2/3 trong số đó, là thanh toán đúng hạn và số tiền tín dụng hiện có mà bạn sử dụng.

Điều đó có nghĩa là chỉ cần thanh toán tất cả các hóa đơn đúng hạn là có thể bảo vệ điểm tín dụng của bạn. Mặt khác, việc thanh toán quá hạn 30 ngày trở lên có thể ảnh hưởng xấu đến điểm số của bạn.

Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán đầy đủ số dư là cách tốt nhất để quản lý các hóa đơn đó. Việc xóa số dư không làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn, giúp bạn không phải trả lãi suất và đảm bảo bạn không sử dụng quá nhiều giới hạn tín dụng của mình.

Điểm tín dụng có thể giảm trong thời kỳ đại dịch khi mọi người phụ thuộc nhiều hơn vào tín dụng và tăng số dư của họ. Điểm của bạn có thể phục hồi khá nhanh sau khi bạn thanh toán số dư, miễn là bạn tiếp tục thanh toán ít nhất là đúng hạn.