Làm gì khi điểm tín dụng của bạn thấp?

Điểm tín dụng xấu có thể khiến bạn khó đủ điều kiện vay. Nếu điểm của bạn quá thấp, điều này sẽ làm tăng khả năng bạn bị từ chối khoản vay. Và ngay cả khi người cho vay chấp thuận khoản vay của bạn, bạn vẫn có thể bị tính lãi suất cao hơn.

Điểm tín dụng xấu có thể ảnh hưởng đến bạn như thế nào
Lãi suất cao hơn. Nói chung, có điểm tín dụng thấp hơn có nghĩa là người cho vay sẽ tính lãi suất cao hơn để bù đắp rủi ro. Nếu bạn được chấp thuận cho một khoản vay với lãi suất cao, điều này có thể làm tăng đáng kể chi phí vay của bạn.

Không đáp ứng các yêu cầu về điểm tín dụng của công ty tài chính. Nếu điểm của bạn quá thấp, bạn có thể không đáp ứng các yêu cầu về điểm tín dụng tối thiểu của người cho vay. Ngoài ra, một số tổ chức chỉ chấp thuận những người vay có điểm tín dụng xuất sắc.

Đăng ký thế chấp. Tín dụng xấu thường dẫn đến số tiền trả trước cao hơn để đủ điều kiện cho một khoản vay thế chấp.

Đăng ký vay mua ô tô. Nếu bạn cần đăng ký một khoản vay mua ô tô, có thể khó đảm bảo được khoản tài chính bạn cần. Tương tự như thế chấp, người cho vay có thể yêu cầu số tiền trả trước cao hơn.

Phí bảo hiểm ô tô. Một số công ty bảo hiểm ô tô sẽ tính phí bảo hiểm cao hơn nếu bạn có tín dụng xấu.

Cải thiện điểm tín dụng thấp như thế nào?
Xem lại báo cáo tín dụng của bạn. Điểm tín dụng của bạn dựa trên thông tin được liệt kê trong báo cáo tín dụng của bạn. Nếu nó hiển thị thông tin tiêu cực, nó sẽ làm hỏng điểm tín dụng của bạn.

Thanh toán hóa đơn đúng hạn. Lịch sử thanh toán là một yếu tố rất quan trọng đối với tín dụng. Nếu bạn trả nợ đúng hạn, nó có thể xây dựng hoặc cải thiện điểm tín dụng của bạn. Tuy nhiên, các khoản thanh toán chậm 30 ngày có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nó.

Trả hết nợ của bạn. Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để cải thiện tín dụng của mình là trả hết nợ. Bạn nên đặt mục tiêu có tỷ lệ sử dụng tín dụng từ 30% trở xuống - mặc dù điểm số của bạn có thể bị ảnh hưởng ngay cả trước khi bạn đạt đến mức đó.

Hạn chế tín dụng mới. Mở một tài khoản tín dụng mới, cho dù là thẻ tín dụng hay khoản vay, có thể làm giảm điểm của bạn một chút vì chúng gây ra các câu hỏi khó về tín dụng trên báo cáo tín dụng của bạn. Các tài khoản mới cũng sẽ làm giảm độ tuổi tín dụng trung bình mà bạn có, vì vậy hãy luôn ghi nhớ điều này khi bạn mở một tài khoản mới.

Khi bạn có điểm tín dụng xấu, bạn có thể gặp khó khăn về tài chính. Bởi vì bạn được coi là rủi ro đối với người cho vay, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khoản tín dụng bạn cần. Thêm vào đó, lãi suất cao hơn và số tiền thanh toán giảm có thể làm tăng chi phí vay của bạn. Trên hết, chi phí sinh hoạt của bạn có thể tăng lên. Tuy nhiên, tin tốt là: Bạn có thể cải thiện điểm tín dụng và tỷ lệ chấp thuận khoản vay của mình bằng cách thực hiện một số bước được đề cập ở trên.