5 bí quyết để tăng điểm tín dụng của bạn nhanh nhất

Nếu điểm tín dụng của bạn thấp hơn bạn muốn, có thể có nhiều cách nhanh chóng để nâng nó lên. Tùy thuộc vào những gì đang giữ nó xuống, bạn có thể giành được thêm tối đa 100 điểm tương đối nhanh chóng.

Thanh toán số dư thẻ tín dụng một cách chiến lược
Phần hạn mức tín dụng bạn đang sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào được gọi là mức sử dụng tín dụng của bạn. Sử dụng ít hơn 30% giới hạn của bạn trên bất kỳ thẻ nào và càng thấp càng tốt. Những người ghi điểm cao nhất sử dụng ít hơn 7%. Ngay sau khi thẻ tín dụng của bạn báo cáo số dư thấp hơn cho văn phòng tín dụng, mức sử dụng thấp hơn đó sẽ được sử dụng để tính điểm của bạn.

Yêu cầu hạn mức tín dụng cao hơn
Khi hạn mức tín dụng của bạn tăng lên và số dư của bạn không đổi, nó sẽ ngay lập tức làm giảm mức sử dụng tín dụng tổng thể của bạn, điều này có thể cải thiện tín dụng của bạn. Nếu thu nhập của bạn đã tăng lên hoặc bạn đã có thêm nhiều năm kinh nghiệm tín dụng tích cực, bạn có một cơ hội tốt để nhận được hạn mức cao hơn.

Thanh toán hóa đơn đúng hạn
Không có chiến lược nào để cải thiện tín dụng của bạn sẽ hiệu quả nếu bạn trả chậm. Tệ hơn nữa, các khoản thanh toán trễ có thể tồn tại trên báo cáo tín dụng của bạn trong 7 năm rưỡi. Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán trước 30 ngày hoặc hơn, hãy gọi cho công ty tín dụng của bạn ngay lập tức.

Đối phó với các tài khoản nợ
Trả hết tài khoản thu nợ giúp loại bỏ mối đe dọa rằng bạn sẽ bị kiện về khoản nợ, và bạn có thể thuyết phục cơ quan thu nợ ngừng báo cáo khoản nợ sau khi bạn thanh toán xong. Bạn cũng có thể xóa các tài khoản thu tiền khỏi báo cáo tín dụng của mình nếu chúng không chính xác hoặc quá cũ để được liệt kê.

Sử dụng thẻ tín dụng bảo đảm
Một cách khác để xây dựng hoặc xây dựng lại tín dụng của bạn là sử dụng thẻ tín dụng có bảo đảm. Loại thẻ này được hỗ trợ bằng tiền mặt; bạn trả trước và số tiền gửi thường bằng với hạn mức tín dụng của bạn. Bạn sử dụng nó như một thẻ tín dụng bình thường và các khoản thanh toán đúng hạn sẽ giúp xây dựng tín dụng của bạn.